Μενού

πολυσέλιδος κατάλογος με σκληρό εξώφυλλο και βιβλιοδεσία σπιράλ
πολυσέλιδος κατάλογος με σκληρό εξώφυλλο και βιβλιοδεσία σπιράλ
πολυσέλιδο μενού με ξύλινη πλάτη
πολυσέλιδος κατάλογος με σκληρό εξώφυλλο και βιβλιοδεσία με κολλητή ράχη
πολυσέλιδος κατάλογος με σκληρό εξώφυλλο και βιβλιοδεσία με κολλητή ράχη
μενού σε μαλακό τρίπτυχο και stand από plexiglass
μενού σε μαλακό τρίπτυχο
stand από plexiglass
© K44 Design Studio - All rights reserved

made by quidro